קח נשימה עמוקה, חכה בסבלנות עוד דקה!
טומבה טומבה נסובב, מה יצא לי מהלב?